Phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng: Đợi kết quả giám định để khởi tố

Một lượng lớn gỗ mun được phát hiện tại xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch). Ảnh: Lê Phi Long
Một lượng lớn gỗ mun được phát hiện tại xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch). Ảnh: Lê Phi Long
Một lượng lớn gỗ mun được phát hiện tại xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch). Ảnh: Lê Phi Long
Lên top