Phá rừng tại Phong Nha Kẻ Bàng: Ai chịu trách nhiệm?

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Lên top