Phá rừng nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Lên top