Hà Nội:

Phá ổ nhóm chuyên cướp các cặp tình nhân tâm sự chỗ vắng