Phá hơn 3.000m2 rừng, bị xử phạt 112 triệu đồng

Lên top