Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng

6 bánh heroin các đối tượng vận chuyển từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
6 bánh heroin các đối tượng vận chuyển từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
6 bánh heroin các đối tượng vận chuyển từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top