Phá đường dây vận chuyển 215.000 viên ma tuý tổng hợp tại khu vực biên giới

2 đối tượng (áo màu cam và vàng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: BP.
2 đối tượng (áo màu cam và vàng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: BP.
2 đối tượng (áo màu cam và vàng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: BP.
Lên top