Phá đường dây mua bán hóa đơn khống lên tới 5.000 tỉ đồng

Nguyễn Văn Sức cầm đầy đường dây mua bán hóa đơn lên tới 5 nghìn tỉ đồng. Ảnh Công an TP Hải Phòng.
Nguyễn Văn Sức cầm đầy đường dây mua bán hóa đơn lên tới 5 nghìn tỉ đồng. Ảnh Công an TP Hải Phòng.
Nguyễn Văn Sức cầm đầy đường dây mua bán hóa đơn lên tới 5 nghìn tỉ đồng. Ảnh Công an TP Hải Phòng.
Lên top