Phá đường dây môi giới mại dâm kèm sử dụng ma túy giá 25 triệu đồng/lượt

Đối tượng Hoàng Quốc Long và Võ Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Hoàng Quốc Long và Võ Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Hoàng Quốc Long và Võ Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top