Phá đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả

Các đối tượng trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả bị bắt giữ. Ảnh: CA cung cấp.
Các đối tượng trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả bị bắt giữ. Ảnh: CA cung cấp.
Các đối tượng trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả bị bắt giữ. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top