Phá đường dây bằng giả cực lớn: Bằng tiến sĩ có giá 9 triệu đồng

Các đối tượng bị bắt trong đường dây của Thành. Ảnh: Phùng Bắc
Các đối tượng bị bắt trong đường dây của Thành. Ảnh: Phùng Bắc
Các đối tượng bị bắt trong đường dây của Thành. Ảnh: Phùng Bắc
Lên top