Phá chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức game online

Các đối tượng liên quán đến đường dây đánh bạc dưới hình thức game online tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Các đối tượng liên quán đến đường dây đánh bạc dưới hình thức game online tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Các đối tượng liên quán đến đường dây đánh bạc dưới hình thức game online tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Lên top