Phá chuyên án ma túy hơn 2.000 viên hồng phiến và 0,5kg ma túy đá

Đối tượng Phong bị bắt. Ảnh: CA cung cấp.
Đối tượng Phong bị bắt. Ảnh: CA cung cấp.
Đối tượng Phong bị bắt. Ảnh: CA cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top