Petroland bị nhóm cựu lãnh đạo "hiệp sức" bòn rút gần 51 tỉ đồng

Bị can Trần Hữu Giang - cựu Phó giám đốc Petroland đang bỏ trốn. Ảnh: LĐO.
Bị can Trần Hữu Giang - cựu Phó giám đốc Petroland đang bỏ trốn. Ảnh: LĐO.
Bị can Trần Hữu Giang - cựu Phó giám đốc Petroland đang bỏ trốn. Ảnh: LĐO.
Lên top