Ông Vũ Huy Hoàng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại phiên toà sơ thẩm vừa qua. Ảnh: C.Hùng.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại phiên toà sơ thẩm vừa qua. Ảnh: C.Hùng.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại phiên toà sơ thẩm vừa qua. Ảnh: C.Hùng.
Lên top