Ông Trương Quý Dương: Xin dùng từ "đau" cho sự cố chạy thận Hòa Bình

Bị cáo Trương Quý Dương (người đeo thẻ).
Bị cáo Trương Quý Dương (người đeo thẻ).
Bị cáo Trương Quý Dương (người đeo thẻ).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top