Ông Trương Minh Tuấn vắng mặt, hoãn xử cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại phiên tòa sáng nay.
Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại phiên tòa sáng nay.
Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại phiên tòa sáng nay.
Lên top