"Ông trùm" Nguyễn Văn Dương xin tổ chức đánh bạc trên mạng để lấy tiền đào tạo hacker

Nguyễn Văn Dương xin tổ chức đánh bạc trên mạng để lấy tiền đào tạo hacker chuyên nghiệp. Ảnh: DT
Nguyễn Văn Dương xin tổ chức đánh bạc trên mạng để lấy tiền đào tạo hacker chuyên nghiệp. Ảnh: DT
Nguyễn Văn Dương xin tổ chức đánh bạc trên mạng để lấy tiền đào tạo hacker chuyên nghiệp. Ảnh: DT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top