“Ông trùm” môi giới mua bán thận và số phận những cảnh đời

Bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top