"Ông trùm" đường dây đánh bạc mang "tiền tấn" biếu cho cựu tướng công an thế nào?

Các đối tượng bị khởi tố và truy tố (từ trái qua) Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa.
Các đối tượng bị khởi tố và truy tố (từ trái qua) Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa.
Các đối tượng bị khởi tố và truy tố (từ trái qua) Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa.