Ông Trịnh Xuân Thanh nói về khoản 5 tỉ đồng tiêu Tết

Ông Trịnh Xuân Thanh trả lời trước toà hôm 10.1. Ảnh: TTXVN/ Giadinh.net.
Ông Trịnh Xuân Thanh trả lời trước toà hôm 10.1. Ảnh: TTXVN/ Giadinh.net.
Ông Trịnh Xuân Thanh trả lời trước toà hôm 10.1. Ảnh: TTXVN/ Giadinh.net.