Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Trần Văn Minh đã tiếp tay cho Vũ "nhôm" như thế nào?

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.