Ông Trần Hùng đối diện khung hình phạt nào khi đổi tội danh Nhận hối lộ?

Việc thay đổi khởi tố tội danh với ông Trần Hùng (trong ảnh) là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ảnh: BCA
Việc thay đổi khởi tố tội danh với ông Trần Hùng (trong ảnh) là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ảnh: BCA
Việc thay đổi khởi tố tội danh với ông Trần Hùng (trong ảnh) là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ảnh: BCA
Lên top