Ông Tất Thành Cang và 19 cá nhân liên quan đến sai phạm phát hành cổ phiếu

Công an TPHCM gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin cuối năm. Ảnh: Huân Cao
Công an TPHCM gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin cuối năm. Ảnh: Huân Cao
Công an TPHCM gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin cuối năm. Ảnh: Huân Cao
Lên top