Ông Tất Thành Cang chịu trách nhiệm với thiệt hại 157 tỉ đồng của văn phòng Thành ủy

Ông Tất Thành Cang tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Ông Tất Thành Cang tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Ông Tất Thành Cang tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Lên top