Ông Quách Thanh Giang giữ chức Viện trưởng VKSND Thành phố Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang -Viện trưởng VKSND Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Hữu Công
Ông Quách Thanh Giang -Viện trưởng VKSND Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Hữu Công
Ông Quách Thanh Giang -Viện trưởng VKSND Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Hữu Công
Lên top