Ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố đến 10 năm tù

Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa.
Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa.
Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa.
Lên top