Ông Phan Văn Vĩnh phải nhập viện để chữa bệnh

Ông Phan Văn Vĩnh lúc đang công tác tại Bộ Công an.
Ông Phan Văn Vĩnh lúc đang công tác tại Bộ Công an.
Ông Phan Văn Vĩnh lúc đang công tác tại Bộ Công an.
Lên top