Ông Phan Văn Vĩnh: "Lỗi của tôi do quá tin tưởng cấp dưới"

Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.