Ông Phan Văn Vĩnh có bị tước danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân?

 Ông Phan Văn Vĩnh
Ông Phan Văn Vĩnh
Ông Phan Văn Vĩnh
Lên top