Ông Phan Sào Nam xin trích lương, khắc phục nốt hậu quả trước Tết âm lịch

Ông Phan Sào Nam tại phiên toà trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ảnh: LĐO
Ông Phan Sào Nam tại phiên toà trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ảnh: LĐO
Ông Phan Sào Nam tại phiên toà trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ảnh: LĐO
Lên top