Ông Ninh Văn Quỳnh phủ nhận việc sếp Oceanbank tặng nhà

Ông Nguyễn Xuân Sơn trả lời luật sư tại tòa sáng nay.
Ông Nguyễn Xuân Sơn trả lời luật sư tại tòa sáng nay.
Ông Nguyễn Xuân Sơn trả lời luật sư tại tòa sáng nay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top