Ông Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục hầu tòa

Lên top