Ông Nguyễn Thanh Hóa phản cung, chỉ nhận tội "thiếu trách nhiệm"

Lên top