Ông Nguyễn Hữu Tín “dính” Vũ “nhôm" như thế nào?

Bộ Công an khám xét nhà ông Tín.
Bộ Công an khám xét nhà ông Tín.
Bộ Công an khám xét nhà ông Tín.