“Ông Nguyễn Hữu Linh không xứng đáng làm luật sư, thu hồi thẻ gấp”

Ông Linh bị cáo buộc dâm ô một bé gái trong thang máy.
Ông Linh bị cáo buộc dâm ô một bé gái trong thang máy.
Ông Linh bị cáo buộc dâm ô một bé gái trong thang máy.
Lên top