Ông Nguyễn Đức Chung và gia đình làm thủ tục xin được tại ngoại trị bệnh

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Lên top