Ông Nguyễn Đức Chung liên quan ra sao trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C?

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO.
Lên top