Ông Nguyễn Đức Chung "giúp" Nhật Cường thế nào trong gói thầu 43 tỉ?

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố do liên quan đến Công ty Nhật Cường. Ảnh VT.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố do liên quan đến Công ty Nhật Cường. Ảnh VT.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố do liên quan đến Công ty Nhật Cường. Ảnh VT.
Lên top