Ông Nguyễn Đức Chung ép buộc, đe doạ Đoàn thanh tra vụ chế phẩm Redoxy 3C

Cựu Chủ tịch Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO
Cựu Chủ tịch Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO
Cựu Chủ tịch Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO
Lên top