Ông Nguyễn Đức Chung “đánh đường vòng” quanh dự án cây xanh Hà Nội như thế nào?

Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội; Bùi Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội mới bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: BCA
Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội; Bùi Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội mới bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: BCA
Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội; Bùi Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội mới bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: BCA
Lên top