Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng mua chế phẩm qua công ty gia đình

Cựu Chủ tịch Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO
Cựu Chủ tịch Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO
Cựu Chủ tịch Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top