Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố trong vụ Nhật Cường trúng gói thầu số hoá

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ản: LĐO
Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ản: LĐO
Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ản: LĐO
Lên top