Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C

Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C dùng để làm sạch hồ được ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua từ Công ty Arktic. Ảnh cắt từ clip
Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C dùng để làm sạch hồ được ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua từ Công ty Arktic. Ảnh cắt từ clip
Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C dùng để làm sạch hồ được ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua từ Công ty Arktic. Ảnh cắt từ clip
Lên top