Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố

Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị đề nghị truy tố tội danh liên quan đến đấu thầu. Ảnh: LĐO.
Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị đề nghị truy tố tội danh liên quan đến đấu thầu. Ảnh: LĐO.
Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị đề nghị truy tố tội danh liên quan đến đấu thầu. Ảnh: LĐO.
Lên top