Ông Nguyễn Đức Chung 2 lần can thiệp để Nhật Cường trúng thầu

Ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra, truy tố và xét xử liên quan đến 3 vụ án. Ảnh: Ngọc Thắng.
Ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra, truy tố và xét xử liên quan đến 3 vụ án. Ảnh: Ngọc Thắng.
Ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra, truy tố và xét xử liên quan đến 3 vụ án. Ảnh: Ngọc Thắng.
Lên top