Ông Nguyễn Bắc Son chất đầy vali tiền nhận hối lộ, giấu ngoài ban công

Ông Nguyễn Bắc Son khi còn đương chức. Ảnh: Báo Thanh tra.
Ông Nguyễn Bắc Son khi còn đương chức. Ảnh: Báo Thanh tra.
Ông Nguyễn Bắc Son khi còn đương chức. Ảnh: Báo Thanh tra.
Lên top