Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?

Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ nhiều tài liệu của các bị can.
Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ nhiều tài liệu của các bị can.
Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ nhiều tài liệu của các bị can.
Lên top