Ông Lê Tấn Hùng gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước như thế nào?

Ông Lê Tấn Hùng - nguyên Tổng Giám đốc SAGRI được xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Ảnh: TL
Ông Lê Tấn Hùng - nguyên Tổng Giám đốc SAGRI được xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Ảnh: TL
Ông Lê Tấn Hùng - nguyên Tổng Giám đốc SAGRI được xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Ảnh: TL
Lên top