Ông Lê Bạch Hồng bị tuyên 6 năm tù

Bị cáo Nguyễn Huy Ban (áo trắng, hàng đầu), Lê Bạch Hồng (áo xanh, ngoài cùng bên phải) và nhóm cựu cán bộ BHXH VN nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Nguyễn Huy Ban (áo trắng, hàng đầu), Lê Bạch Hồng (áo xanh, ngoài cùng bên phải) và nhóm cựu cán bộ BHXH VN nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Nguyễn Huy Ban (áo trắng, hàng đầu), Lê Bạch Hồng (áo xanh, ngoài cùng bên phải) và nhóm cựu cán bộ BHXH VN nghe tòa tuyên án.
Lên top